Kor-vet team

◼ POČETNA


◼ O NAMA


◼ PROIZVODI ZA FARMSKE ŽIVOTINJE


◼ PROIZVODI ZA KUĆNE LJUBIMCI


◼ DIJAGNOSTIKA


◼ AKTUELNO


◼ KONTAKT


NOVO U PONUDI!!!


ABAXIS VETSCAN


APARATI

Dijagnostika na licu mestaSIMPARICA


SIMPARICA

STRONGHOLD PLUS


STRONGHOLD PLUS

SIMPARICA


SIMPARICA

  POULVAC E.COLI

 • Vakcina koja sadrži žive bakterije Escherichia coli sa delecijom aroA gena, tip O78, soj EC34195

 • Indikacije: Za aktivnu imunizaciju brojlerskih pilića, budućih nosilja/roditelja i ćurića u cilju smanjenja mortaliteta i lezija (perikarditis, perihepatitis, aerosakulitis) uzrokovanih infekcijom E.coli, serotip O78.
 • Ciljna vrsta: Pilići (brojleri, buduće nosillje i budući roditelji) i ćurići.

 • Doziranje i način primene:
  Režim vakcinacije : Režim vakcinacije:
  Pilići: jedna doza vakcine (od prvog dana starosti) raspršivanjem (sprej krupnih kapljica) ili jedna doza vakcine (od navršenih 5 dana starosti) dodavanjem u vodu za piće.
  Ćurići: jedna doza vakcine (od prvog dana starosti) i zatim druga doza 3 nedelje kasnije, raspršivanjem (sprej krupnih kapljica).

  Način primene:
  Upotreba raspršivanjem: Za vakcinaciju treba koristiti čist pribor. Ventilaciju u objektu isključiti i ne uključivati do isteka 15 minuta od završetka vakcinacije.Rekonstituciju vakcine vršiti nehlorisanom vodom.
  Dezinfekciona sredstva ili druge supstance koje mogu umanjiti efikasnost žive vakcine ne smeju se koristiti u uređaju za raspršivanje.
  Razblažiti i primeniti rekonstituisanu vakcinu u količini od jedne doze vakcine po ptici, u skladu sa uputstvom za upotrebu raspršivača koji se koristi za primenu vakcine. Preporučena zapremina jedne (rekonstituisane) doze je između 0,1 i 0,5 mL. Raspršivanje bi trebalo da se izvede na 30 - 80 cm iznad jedinki, kako bi se osigurala ravnomerna distribucija vakcine, a preporučena veličina kapljica je iznad 100 µm.
  Upotreba u vodi za piće: Osigurati da sve dovodne slavine, cevi, žlebovi, pojilice itd. budu temeljno očišćene, bez tragova dezinficijenasa, deterdženata, sapuna, itd., ili antibiotika. Kontakt sa dezinficijensima čini vakcinu neefikasnom.
  Dopustiti pticama da popiju vodu iz pojilica, tako da pre nego što se primeni vakcina nivoi vode u pojilicama budu minimalni. Sve cevi treba isprazniti od obične vode, tako da pojilice sadrže samo vodu sa vakcinom.
  Može biti neophodno da se pre vakcinacije pticama uskrati voda, kako bi se osiguralo da za vreme vakcinacije sve jedinke piju vodu.
  Za rekonstituciju vakcine koristiti hladnu svežu vodu koja ne sadrži hlor i jone metala. Da bi se poboljšao kvalitet vode i povećavala stabilnost bakterija, u vodu se može dodati niskomasno (tj. <1% masti) mleko u prahu (u količini 2-4 g/L vode), ili obrano mleko (20-40 mL/L vode).
  Idealno bi bilo da se vakcina primeni u količini vode koju će živina popiti u roku od 3 sata. Cilj je da svako pile dobije jednu dozu vakcine.
  Vakcinu primeniti odmah nakon rekonstitucije.Sprečiti izlaganje vakcinalne suspenzije sunčevoj svetlosti.

 • Karenca: Nula dana.

 • Pakovanje: 10ml(2500 doza)

 • Opširnije o proizvodu - Preuzmite detaljno Uputstvo ⟹

 • Proizvođač: Zoetis Ltc.


 • Povratak na Vakcine ⟹