Kor-vet team

◼ POČETNA


◼ O NAMA


◼ PROIZVODI ZA FARMSKE ŽIVOTINJE


◼ PROIZVODI ZA KUĆNE LJUBIMCI


◼ DIJAGNOSTIKA


◼ AKTUELNO


◼ KONTAKTO NAMA: KOR-VET TEAM doo, kompanija u privatnom vlasništvu, uspešno posluje od 2011. U početku isključivo kao veleprodaja, da bi vremenom proširili obim poslovanja i postali ekskluzivni distributer renomiranih kompanija za teritoriju Srbije.
Saznajte više o nama.FARMSKE ŽIVOTINJE: Široka paleta proizvoda za farmske životinje obuhvata vakcine, antibiotike, intramamarne injektore, hormonske preparate,NSAIL, kokcidiostatike i td.
Pogledajte paletu proizvoda.KUĆNI LJUBIMCI: Tržište proizvoda i usluga za kućne ljubimce je u ekspanziji, zato mi u ponudi imamo lekove najvećeg svetskog proizvođača lekova za životinje Zoetis. U ponudi imamo vakcine, antibiotike, NSAIL, dermatološke proizvode i antiparazitike.
Pogledajte paletu proizvoda.
KOKCIDIOSTATICI: Kokcidioza, bolest koju izazivaju paraziti, protozoe, najčešće iz roda Eimeria spp. I danas pored sveg napretka farmacetske industrije i poboljšanih uslova za držanje živine, još uvek ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo na je neka farma slobodna od kokcidioze. Kokcidiostatici i dalje broj 1 proizvod u borbi protiv kokcidioze.
Pogledajte paletu kokcidiostatika.