Kor-vet team

◼ POČETNA


◼ O NAMA


◼ PROIZVODI ZA FARMSKE ŽIVOTINJE


◼ PROIZVODI ZA KUĆNE LJUBIMCI


◼ DIJAGNOSTIKA


◼ AKTUELNO


◼ KONTAKT


NOVO U PONUDI!!!


ABAXIS VETSCAN


APARATI

Dijagnostika na licu mestaSIMPARICA


SIMPARICA

POULVAC E.COLI


Poulvac E.coli

SUVAXYN CIRCO + MH


SUVAXYN CIRCO + MH

POULVAC IBQX


Poulvac IBQX

CIDR

  CIDR

 • Sastav: progesteron 1,38g

 • Vaginalni dostavni sistem

 • Indikacije:
  1.Za kontrolu estrusa kod krava i junica u ciklusu uključujući: -sinhronizaciju estrusa kod životinja u zapatu gde je fiksno vreme osemenjavanja -sinhronizaciju donora i primaoca prilikom embrio-transfera

  2.Za indukciju i sinhronizaciju estrusa kod fiksnog vremena osemenjavanja kod cikličnih i necikličnih krava i junica.

 • Ciljna vrsta: Krave i junice

 • Doziranje i način upotrebe:

  Vaginalna upotreba
  Doza leka je 1.38 g progesterona po životinji u toku 7-9 dana zavisno od indikacije.

  Sinhronizacija estrusa i sinhronizacija životinja koji su donori i primaoci tokom embriotransfera
  Jedan vaginalni dostavni sistem se plasira u vaginu krave ili junice i tu ostaje tokom 7 dana. 24 sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema životinji se aplikuje luteolitička doza prostaglandina F2α ili analog. Kod životinja koje odgovore na tretman, estrus se javlja tokom 1-3 dana nakon uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema.
  Krave treba osemenjavati u toku 12 sati nakon pojave prvih znakova estrusa.

  Protokol kod sinhronizacije embriotransfera:
  1. Krave recipijenti: Jedan vaginalni dostavni sistem se plasira u vaginu krave ili junice i tu ostaje tokom 7 dana. 24 sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema životinji se aplikuje luteolitička doza prostaglandina F2α ili analog. Kod životinja koje odgovore na tretman, estrus se javlja tokom 1-3 dana nakon uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema. 2. Krave donori: CIDR se aplikuje kod krava donora 0.dana FSH hormon se aplikuje 6.7.8.i 9.dana tretmana, a doza prostaglandina im se aplikuje 24 sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema.

  Kod indukcije i sinhronizacije estrusa kod fiksnog vremena osemenjavanja
  Kod krava i junica u ciklusu:
  -Ubaciti CIDR u vaginu i ostaviti tokom 7 dana -Aplikovati luteolitičku dozu PGF2α ili analoga 24 časa pre no što se sredstvo ukloni -Fiksno vreme osemenjavanja je 56 h nakon vadjenja sredstva.
  Kod krava i junica u ciklusu i necikličnih krava i junica:
  - Ubaciti CIDR u vaginu i ostaviti tokom 7-8 dana -Aplikovati dozu GnRH ili analoga -Aplikovati luteolitičku dozu PGF2α ilianaloga 24 časa pre no što se sredstvo ukloni -Fiksno vreme osemenjavanja je 56 h nakon vadjenja sredstva, a ako se aplikuje GnRH ili analog 36 časova nakon što se CIDR izvadi fiksno vreme osemenjavanja je nakon 16-20 časova .
  Kod necikličnih krava:

  Protokol fiksnog vremena osemenjavanja je sledeći:
  -Ubaciti CIDR u vaginu i ostaviti tokom 9dana -Aplikovati luteolitičku dozu PGF2α ili analoga 24 časa pre no što se sredstvo ukloni -Aplikovati eCG nakon vadjenja leka CIDR -Fiksno vreme osemenjavanja je 56 časova posle vadjenja sredstva ili tokom 12 časova nakon prvih znakova estrusa.
  Način aplikacije
  Za aplikaciju treba koristiti odgovarajući aplikator, poštujući sledeću proceduru:
  1.Pre upotrebe proveriti da li je aplikator čist i potopljen u odgovarajući antiseptički rastvor koji ne deluje nadražujuće. 2.Koristeći plastične rukavice, preklopiti ručice vaginalnog sistema i ubaciti ga u aplikator. Ručice vaginalnog dostavnog sistema treba blago da vire iz kraja aplikatora. Treba izbegavati nepotrebno predugo rukovanje proizvodom da bi se u najvećoj mogućoj meri smanjio prelazak aktivne supstance na rukavice osobe koja rukuje ovim proizvodom. 3.Na kraj napunjenog aplikatora naneti u maloj količini odgovarajući lubrikant. 4.Podići rep i očistiti vulvu i perineum. 5.Nežno uvesti aplikator u vaginu, prvo u vertikalnom a zatim u horizontalnom pravcu sve dok se ne naiđe na otpor. 6.Proveriti da li je nastavak od poliestera (nastavka za uklanjanje) slobodan, a zatim pritisnuti ručku aplikatora i omogućiti cilindru aplikatora da se pokrene unazad prema ručki aplikatora. Na ovaj način oslobađaju se ručice sistema koje ga zadržavaju u prednjem delu vagine. 7.Kada je sistem pravilno pozicioniran, izvući aplikator a nastavak za izvlačenje ostaviti da visi iz vulve. 8.Aplikator treba očistiti i dezinfikovati pre upotrebe kod druge životinje.
  Uklanjanje sistema
  Sistem se uklanja nežnim povlačenjem nastavka od poliestera. U nekim slučajevima moguće je da se nastavak ne vidi i u tim slučajevima potrebno je, uz upotrebu rukavica pronaći ga u kaudalnom delu vagine. Prilikom izvlačenja sistema ne treba koristiti silu. U slučaju otpora ukljanjanje sistema treba pomoći rukom uz upotrebu rukavica, a u slučaju da ni onda ne može da se izvadi, potrebno je zatražiti pomoć veterinara.
  Sistem je namenjen za jednokratnu upotrebu.

 • Karenca: Meso i iznutrice: nula dana.
  Mleko: nula dana.
  Tokom tretmana mleko se može koristiti za ljudsku ishranu

 • Pakovanje: 1 vaginalni dostavni sistem oblika slova „T”.

 • Proizvođač: Zoetis Ltc.

 • Opširnije o proizvodu - Preuzmite detaljno Uputstvo ⟹
  Preuzmite CIDR Brošuru ⟹


 • Povratak na Hormonski preparati ⟹