Kor-vet team

◼ POČETNA


◼ O NAMA


◼ PROIZVODI ZA FARMSKE ŽIVOTINJE


◼ PROIZVODI ZA KUĆNE LJUBIMCI


◼ DIJAGNOSTIKA


◼ AKTUELNO


◼ KONTAKT


NOVO U PONUDI!!!


ABAXIS VETSCAN


APARATI

Dijagnostika na licu mesta



SIMPARICA


SIMPARICA

POULVAC E.COLI


Poulvac E.coli

SUVAXYN CIRCO + MH


SUVAXYN CIRCO + MH

POULVAC IBQX


Poulvac IBQX

Orbenin DC
  ORBENIN DC

 • Sastav: kloksacilin 500mg

 • Intramamarna suspenzija, aplikuje se kravama pri zasušivanju, u cilju lečenja mastitisa i zaštite od infekcija vimena u periodu zasušenja.

 • Ciljna vrsta: Krave u zasušenju

 • Doziranje i način primene: Za intramarnu upotrebu. Lek se aplikuje jednokratno.
  Pri zasušivanju, posle poslednje muže u laktaciji, sadržaj jednog intramamarnog šprica se ubrizga u svaku četvrt vimena.
  Temeljno očistiti i dezinfikovati otvor sisnog kanala nakon poslednje muže, uvući nastavak injektora u sisni kanal i sadržaj ubrizgati pažljivo i pod ujednačenim pritiskom.
  Svaki injektor se može upotrebljavati samo jednom

 • Karenca: Lek se ne primenjuje u periodu od 30 dana pre teljenja.
  U ishrani ljudi se može koristiti mleko pomuženo najmanje 204 sata nakon teljenja.
  Ako se krava oteli u periodu kraćem od 30 dana nakon primene leka, mleko se za ljudsku upotrebu može koristiti po isteku perioda od 30 dana plus 204 sata od poslednje aplikacije leka.
  Meso krava se može koristiti u ishrani ljudi 28 dana od prestanka primene leka.

 • Pakovanje: 5ml

 • Proizvođač: Zoetis Ltc.

 • Opširnije o proizvodu - Preuzmite detaljno Uputstvo⟹


 • Povratak na Intramamarni injektori⟹